[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 

 คลิ๊กเข้าดูข้อมูลโรงเรียน
ฐานวิทยาศาสตร์

 e-Learning 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การดำเนินงานตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix It Center)
ผู้เขียน : puy
เข้าชม : 4270
อังคาร ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้กำหนดให้มีการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  (Fix It Center) อันเป็นนโยบายเร่งด่วนในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่ง ที่สามารถช่วยลดรายจ่ายของประชาชน  และช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน  โดยมีกิจกรรมหลักในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน บริการซ่อมสร้างและถ่ายทอดความรู้ บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้ในครัวเรือน  เครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องจักรกลการเกษตร ยกระดับช่างชุมชน  และพัฒนาทักษะอาชีพ  บริการซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ สุขอนามัยพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น  สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถาวร เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงของประเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมาย
1 แห่ง  คือ เทศบาลตำบลทาปลาดุก  โดยมีเป้าหมายให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ 5 ประการ คือ

1. Fix it ในโรงเรียน 

2. การฝึกทักษะวิชาชีพและฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์การทำงานจริง (Work Integrated Learning: WIL

3. การถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนสามารถดูแลบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Fix it by yourself

4. การซ่อมถึงบ้านบริการถึงที่

 

5. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวร

 

    ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ออกบริการชุมชน ณ บ้านใหม่ทาชมภู อ.แม่ทา จ.ลำพูน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 1.) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 2.) เสริมสร้างสุขภาพอนามัยพื้นฐาน 3.) พัฒนานวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fix It Center) 

 

 

การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร

ดยนักศึกษาสาขาวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

 

 

      ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดย ผู้อำนวยการขนิษฐา โสภานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายชัชวาลย์ มูลศรี พร้อมคณะครูและนักศึกษาออกบริการชุมชน ที่เทศบาลทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สอนอาชีพ สุขาภิบาล

 

  

สอนฝึกอาชีพแกชุมชน โดยคณะครู และนักศึกษา แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

  

การให้บริการสุขาภิบาล การทำหมันสุนัข โดยคณะครู และนักศึกษาแผนกวิชาสัตวศาสตร์

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ นายตะชิ 24 / พ.ย. / 2557
      การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 24 / พ.ย. / 2557
      การอบรมโครงการเอาใจใส่สุขภาพ รู้เร็ว รักษาไว ปลอดภัยในชีวิต 12 / พ.ย. / 2557
      ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โครงการความร่วมมือทางวิชาการ 28 / ส.ค. / 2557
      การจัดการประชุมวิชาการระดับหน่วย 27 / ส.ค. / 2557


  

99 ม. 5 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140 l โทรศัพท์ : 053-006-252 แฟกซ์ : 053-006-250
e-mail:atc_lamphun@hotmail.com สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Lamphun02