[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 

 คลิ๊กเข้าดูข้อมูลโรงเรียน
ฐานวิทยาศาสตร์

 e-Learning 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
26 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณครูคนเก่ง
ชาวเกษตรแม่ทา ขอร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูนิศานาถ ยอดยัง ครู คศ.3 ที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน และได้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการThailand Innovative Teachers 2014 Leadership Awards ของ Microsoft
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.
20 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้นสูง (ปวส.) ซึ่งมีนักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อและ
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.
18 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีตอนรับ ท่านประเสริฐ แก้วเพชร
ยินดีตอนรับท่านที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่านประเสริฐ แก้วเพชร และคณะ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
18 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเวณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์
ประเวณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์ ณ ห้องประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์บรรจุบัน... ประจำปี๋ 2557 ในวันที่ 14 เมษายน 2557
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
18 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำบุญผ้าป่าวัดจำตาเหิน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดถวยผ้าป่า ในวันปีใหม่ นำทีมโดยนางขนิษฐา โสภานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมผู้บริหาร คณะ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีตอนรับ ท่าน ดร.อรรถ สมร่าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ยินดีตอนรับ ท่าน ดร.อรรถ สมร่าง นายกสถาสถาบันอาชีวเกษตร ในการตรวจเยี่ยม และให้กำลัง ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ ในวันที่ 10 เมษายน 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ให้กับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ดร.อรรถ สมร่าง นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ให้กับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ในวันพุธ ที่ 9 เมษายน 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ขอแสดงความยินดีสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ในพิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุริยะ วิทยาลัยเก
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
24 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 5 สถาบัน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลำพูน, เทคโนโลยีหมูบ้านครู ภาคเหนือ, โรงเรียนจักรคำคณาทร, โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 5 สถาบัน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
10 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เลือกตั้งนายก อกท. ประจำปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง นายก อกท.หน่วยลำพูน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้สมัคลงเลือกตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิก อกท.หน่วยลำพูน จำนวน 4 คน ได้แก่
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 2 ครั้ง.
10 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ด้วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕6 เพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ แก่บุคลากร
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
10 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
ด้วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดประชุม คณะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วนงาน จากสถานประกอบ และหัวหน้าแผนกวิชา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ ซักซ้อมความเข้าใจการ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
27 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี ครั้งที่ 7
ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
20 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบ V-net
นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนร่วมสอบ V-net เพื่อวัดคุณภาพผู้เรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อาชีวะสัมพันธ์ 57
อาชีวะสัมพันธ์ 57 วันครู 16 มกราคม 2557 โดยอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน *วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันครู 57
เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน พิธีรับเกียรติบัตร วันครู 16 มกราคม 2557 โดยอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
9 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สวัสดีปีใหม่ 2557
กิจกรรมดีๆ ของชาวเกษตรแม่ทา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดกิจกรรมแลกของขวัญ ปีใหม่ 2557 โดยผู้บริหาร คณะ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายใน รอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 9 – 17 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬา กีฬาเป็นยาวิเศษ ประจำปี 2556
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้กับคณะครู นักศึกษา ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมสุริยะ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


  

99 ม. 5 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140 l โทรศัพท์ : 053-006-252 แฟกซ์ : 053-006-250
e-mail:atc_lamphun@hotmail.com สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Lamphun02