[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
เว็บไซต์แผนกวิชา
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 15/พ.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
276 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
278 คน
สถิติเดือนนี้
3391 คน
สถิติปีนี้
18752 คน
สถิติทั้งหมด
18752 คน
IP ของท่านคือ 54.226.132.197
(Show/hide IP)


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ อ่าน : 263 ] [ 25/ก.ค./2560 ]
    
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมสุริยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง หล่อหลอม กระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม ของนักเรียน นักศึกษา ในการเคารพ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
การรับรายงานตัว ลงทะเบียน ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.๑ และปวส.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ อ่าน : 444 ] [ 2/มิ.ย./2560 ]
              วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ลงทะเบียนเรียน ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธ ที่ 1๗ พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมสุริยะ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในเรื่อง กฎระเบียบ สวัสดิการ การเรียนการสอน การอยู่ร่วมกันในวิทยาลัย ให้แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง
กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559[ อ่าน : 1542 ] [ 24/ม.ค./2560 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านภัยยาเสพติด ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ให้สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด ในการนี้วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น ในวันที่ 4 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬากลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ปี 2560[ อ่าน : 1320 ] [ 24/ม.ค./2560 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ในวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ และสร้างวินัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในการทำงานเป็นทีมและร่วมกันทำงานอย่างรับผิดชอบ
โครงการประชารัฐ “Excellent Model School”[ อ่าน : 1161 ] [ 13/ธ.ค./2559 ]
    ตามที่เครือเบทาโกรได้ทำความร่วมมือกับทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดทำหลักสูตรในรูปแบบทวิภาคี ในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ในการนี้เครือเบทาโกร มีนโยบายรับนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าฝึกงานในโครงการทวิภาคีเครือเบทาโกร ซึ่งขณะนี้เครือเบทาโกรกำลังขยายธุรกิจและมีความประสงค์จะรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกับทางเครือเบทาโกร โดยการประชาสัมพันธ์โครงการทวิภาคีเบทาโกร และมอบทุนสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาทวิภาคีเบทาโกร รุ่นที่ 4 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พร้อมทั้งสัมภาษณ์นักเรียนศึกษาที่สนใจเข้าโครงการรุ่นต่อไป ตามหลักสูตรทวิภาคีปศุสัตว์เบทาโกร ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ[ อ่าน : 544 ] [ 13/ธ.ค./2559 ]
    ตามที่จังหวัดลำพูนได้จัดทำโครงการกองทุนฝายหลวงเพื่อสมทบทุนซ่อมสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวทางประชารัฐ “คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ” เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนซ่อมแซมฝ่ายชะลอน้ำที่มีอยู่เดิมและสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวทางประชารัฐ เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท มาดำเนินการในพื้นที่จังหวัดลำพูน อย่างยั่งยืน โดยการนำรายได้จากการขายขยะที่ได้รับบริจาคมาสมทบทุนซ่อมแซมฝ่ายชะลอน้ำที่มีอยู่เดิมและสร้างฝ่ายชะลอน้ำตามแนวทางประชารัฐ
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน[ อ่าน : 380 ] [ 13/ธ.ค./2559 ]
    อำเภอแม่ทาและคณะสงฆ์อำเภอแม่ทาได้กำหนดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ วัดทาศรีป้าน ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”[ อ่าน : 1143 ] [ 22/พ.ย./2559 ]
    หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำอำเภอแม่ทา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา/หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง/หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล/หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าผาเมือง-ลำพูน/หัวหน้าหน่วยงานป้องกันรักษาป่า ที่ ลพ.3 (ทาชมพู)/ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัดอำเภอ/กำนัน ทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมกันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89
“999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์”[ อ่าน : 1345 ] [ 11/พ.ย./2559 ]
    ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรม “999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์” ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้มาปฏิญาณตนจะทำความดีและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยดำเนินการภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในการจัดกิจกรรม “999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์”
การประชุมวิชาการ ระดับหน่วยลำพูน ครั้งที่ 38[ อ่าน : 1853 ] [ 11/ต.ค./2559 ]
    ด้วยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยลำพูน ได้จัดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยลำพูน ครั้งที่ 38 ในระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2559 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 -> [จำนวน 70 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>