[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
เว็บไซต์แผนกวิชา
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 15/พ.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
337 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
355 คน
สถิติเดือนนี้
5735 คน
สถิติปีนี้
11979 คน
สถิติทั้งหมด
11979 คน
IP ของท่านคือ 54.225.36.143
(Show/hide IP)


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโครงการทวิภาคีเบทาโกร และประชาสัมพันธ์โครงการทวิภาคีเบทาโกร รุ่นที่ 4[ อ่าน : 1840 ] [ 25/ธ.ค./2558 ]
    พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโครงการทวิภาคีเบทาโกร และประชาสัมพันธ์โครงการทวิภาคีเบทาโกร รุ่นที่ 4 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนสืบเนื่องจากเครือเบทาโกรได้จัดทำโครงการทวิภาคีเบทาโกร ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และเครือเบทาโกรมีสวัสดิการมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในโครงการ ทั้งในระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
“ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”[ อ่าน : 514 ] [ 15/ธ.ค./2558 ]
    กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
“ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลาง จังหวัดลำพูน
โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ[ อ่าน : 587 ] [ 14/ธ.ค./2558 ]
    โครงการ “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ”  ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ  ลานองค์พระและรูปหล่อพญายีบา ซึ่งวิทยาลัยได้นำคณะครู นักเรียน นักศึกษาเข้าไปดำเนินงานในการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ให้สวยงาม เรียบร้อยยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียนนักศึกษา ทำให้สังคมอยู่ได้ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ[ อ่าน : 1636 ] [ 14/ธ.ค./2558 ]
    เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ รวมทั้ง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อำเภอแม่ทาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 [ อ่าน : 1561 ] [ 14/ธ.ค./2558 ]
    ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 โดวยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงพระคุณของบิดา รวมทั้งได้เสริมสร้างความรัก สร้างความสามัคคี สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ณ หอประชุมสริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
การแข่งขันฟุตบอล ระหว่างศิษย์เก่าแม่ทา รุ่น 5 ร่วมกับ อาจารย์และศิษย์บรรจุบัน[ อ่าน : 1820 ] [ 2/ธ.ค./2558 ]
    ด้วยชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่ทา รุ่นที่ 5 ได้จัดกิจกรรมเพื่อเข้าศึกษาดูงานและเข้าพบเพื่อแสดงมุฑิตาจิต ต่อครูบาอาจารย์ของบรรดาศิษย์เก่าเกษตรแม่ทา รุ่นที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 และได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างศิษย์เก่าแม่ทา ร่วมกับ อาจารย์และศิษย์ปัจจุบันของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ณ สนามกีฬากลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2558[ อ่าน : 1723 ] [ 2/ธ.ค./2558 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสารประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งได้เสริมสร้างความรัก สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบต่อไป 
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา[ อ่าน : 2037 ] [ 5/พ.ย./2558 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้เห็นความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครู และนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกคน ได้เรียนรู้และเข้าใจ ในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง การขับขี่อย่างปลอดภัย และลดการสูญเสียการบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจในระหว่างวันพุธที่ 21 และ 28 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘[ อ่าน : 292 ] [ 5/พ.ย./2558 ]
    ผู้อำนวยการขนิษฐา โสภานนท์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช เป็นวันที่ประชาชนชาวไทยควรระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคมของทุกปี อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จะจัดงานเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ ร.5 ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
งานประชุมวิชาการ อกท.หน่วยลำพูน ครั้งที่ 37[ อ่าน : 4186 ] [ 14/ต.ค./2558 ]
    องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยลำพูน ได้จัดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยลำพูน ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/7 -> [จำนวน 70 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>