[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
เว็บไซต์แผนกวิชา
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 15/พ.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
337 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
355 คน
สถิติเดือนนี้
5735 คน
สถิติปีนี้
11979 คน
สถิติทั้งหมด
11979 คน
IP ของท่านคือ 54.225.36.143
(Show/hide IP)


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559[ อ่าน : 2035 ] [ 1/มิ.ย./2559 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยจัดกิจกรรมการดำเนินงานค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกด้านความรักความสามัคคีในหมู่คณะ คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับความรู้ และทักษะด้านวิชาชีพ ให้มีความมั่นคงทางจิตใจ มีภูมิคุ้มกัน จากอบายมุขทั้งปวง ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
รับรายงานตัว ลงทะเบียน ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559[ อ่าน : 1263 ] [ 1/มิ.ย./2559 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ลงทะเบียนเรียน ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมสุริยะ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในเรื่อง กฎระเบียบ สวัสดิการ การเรียนการสอน การอยู่ร่วมกันในวิทยาลัย ให้แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง
TECHNICAT AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (TVEN) [ อ่าน : 1899 ] [ 29/มี.ค./2559 ]
    TECHNICAT AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (TVEN) MANAGEMENT WORKSHOP 23-26 MARCH 2016 LAMPHUN COLLEGE OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY
ค่าย “ดิน น้ำ ลม ไฟ”[ อ่าน : 1633 ] [ 29/มี.ค./2559 ]
    ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ ตามโครงการหลักสูตรวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดกิจกรรมค่าย “ดิน น้ำ ลม ไฟ” ระหว่าง วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้มาเรียนสายอาชีวศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปัจฉิมนิเทศ ปี 2558[ อ่าน : 1590 ] [ 24/ก.พ./2559 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมสุริยะ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
กีฬาสีภายใน (Sport Day) ปีการศึกษา 2558[ อ่าน : 2115 ] [ 26/ม.ค./2559 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2558 รอบคัดเลือกในวันที่ 11 – 19 มกราคม 2559 และกำหนดการจัดงานวัน Sport Day ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 ตามนโยบายให้สถานศึกษาสนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัย ให้สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬากลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
โครงการหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียนหน้าเสาธง[ อ่าน : 614 ] [ 26/ม.ค./2559 ]
    ผู้อำนวยการขนิษฐา โสภานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน กล่าวต้อนรับคณะทำงาน (Lamphun Team) ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน พบปะกับนักเรียน ตามโครงการหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียนหน้าเสาธง ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ณ ลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 
16 มกราคม วันครู อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ประจำปี 2559[ อ่าน : 1912 ] [ 21/ม.ค./2559 ]
    เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร วันครู 16 มกราคม 2559 โดยอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน *วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง *วิทยาลัยเทคนิคลำพูน * วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง * วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และ* วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ ในวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559[ อ่าน : 569 ] [ 19/ม.ค./2559 ]
     ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมกับเทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.30 น. ณ เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
โครงการวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 58[ อ่าน : 2457 ] [ 25/ธ.ค./2558 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ และส่งท้ายปีเก่า ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมสุริยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ทุกคนทำงานเป็นทีมและร่วมกันทำงานอย่างมีความรับผิดชอบเป็นลำดับขั้นตอน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และกล้าแสดงออกในเรื่องที่ดีอีกด้วย
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/7 -> [จำนวน 70 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>